Beth mae Llafur yn ei addo yn etholiad Senedd Cymru?

Ddydd Mawrth fe wnaeth ein gohebydd gwleidyddol Daniel Davies holi arweinydd Llafur Cymru, Mark Drakeford.

Mae hyn yn rhan o gyfres o gyfweliadau gydag arweinyddion pedair o'r pleidiau yng Nghymru.

Gofynnodd i ddechrau am bolisi Llafur Cymru ar gynyddu trethi.