Gorbryder: Llacio cyfyngiadau 'yn newid enfawr'

Er bod nifer yn edrych ymlaen at gyfyngiadau'n llacio yng Nghymru'r wythnos hon, gall y newidiadau achosi i rai teimlo'n fwy pryderus na'r arfer.

Mae Heledd James, 19 o Gaerfyrddin, wedi profi gorbryder ac iselder ers ei harddegau cynnar.

Mae hi wedi llunio pum tip am sut i ymdopi hefo gorbryder wrth i gyfyngiadau lacio.