'Bydd e'n braf sgwrsio yn y siop yn hytrach nag ar-lein'

Ddydd Llun cafodd siopau sy'n gwerthu nwyddau nad dydyn nhw'n hanfodol ailagor eu drysau am y tro cyntaf eleni wedi'r cyfnod clo diweddaraf.

Wrth reswm, roedd perchnogion siopau yng Nghaernarfon yn falch o weld pobl yn dychwelyd, ond roedd nodyn o betruster hefyd.

Bu BBC Cymru allan yn holi rhai ohonyn nhw.