Saliwt gynnau Castell Caerdydd er cof am Ddug Caeredin

Mae saliwt gynnau er mwyn nodi marwolaeth Dug Caeredin wedi cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd ddydd Sadwrn, yn ogystal â nifer o leoliadau eraill ledled y Deyrnas Unedig.

Bu farw'r Tywysog Philip, fu'n ŵr i'r Frenhines Elizabeth II am 73 mlynedd, yn 99 oed ddydd Gwener.

Mewn dinasoedd megis Caerdydd, Llundain, Caeredin a Belfast cafodd ergyd ei thanio pob munud am 41 munud o 12:00, meddai'r Weinyddiaeth Amddiffyn.

Aelodau o gatrawd 104 y Magnelwyr Brenhinol o farics Rhaglan fu'n gyfrifol am danio'r gynnau yng Nghaerdydd - yr unig gatrawd saliwtio yng Nghymru.

Ymysg y rheiny oedd yn bresennol yn y seremoni oedd y Prif Weinidog, Mark Drakeford ac Andrew Dawes, pennaeth y Fyddin yng Nghymru.