Y gyfraith yn 'gyfle i lawer o bobl wneud gwahaniaeth'

Mae cyfreithiwr sydd yn wreiddiol o Hirwaun a bellach yn gweithio i gwmni yn Llundain yn dweud bod angen i fwy o bobl o gefndiroedd amrywiol gael eu hannog i fynd i weithio yn y diwydiant.

Bu Katie Rivers, 22, ar gynllun Ledlet sydd yn helpu i greu rhwydweithiau i bobl ifanc sydd heb aelod o'u teulu yn gweithio ym myd y gyfraith, na chysylltiadau eraill gyda'r proffesiwn.

Daw hynny wrth i gyfreithiwr amlwg rybuddio bod problem hyder ymysg pobl ifanc o Gymru mewn perygl o'u dal yn ôl yn eu gyrfa.