'Ni 'di'r unig bobl sgenna nhw ar hyn o bryd'

Ym mis Tachwedd fe wirfoddolodd Sophie Burgess i symud o adran llawfeddygol Ysbyty Gwynedd, Bangor er mwyn gweithio yn yr uned gofal dwys.

Mae hi a'i chydweithwyr wedi gorfod wynebu sawl her fel rhan o'r ymateb i'r ail don o achosion coronafeirws.

Ond un o'r pethau mwyaf trist, meddai, yw gweld cleifion "ar eu pen eu hunain, yn methu gweld eu teuluoedd".