Llifogydd: Trigolion Sgiwen yn gorfod gadael

Mae tua 100 o gartrefi a chanolfan breswyl wedi eu gwagio yn dilyn llifogydd yn Sgiwen, Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r gwasanaethau brys yn ymateb i lifogydd yn ardal Parc Goshen, gydag awgrym fod y broblem yn ymwneud â safleoedd cloddio glo lleol.

Dywedodd arweinydd y cyngor sir, Rob Jones, fod "arwyddion cynnar yn awgrymu cyswllt gyda safleoedd cloddio - ond bod llif y dŵr yn ei gwneud yn anodd i wneud asesiad llawn o'r sefyllfa".