'Profiad anodd' ceisio cael triniaeth ar ôl geni babi

Datblygodd Ffion Thurston-Kellar, o Gaerdydd, gyflwr o'r enw diastasis recti pan yr oedd yn feichiog gyda'i merch Hâf y llynedd.

Mae'r cyflwr - sy'n achosi i gyhyrau'r stumog wahanu - yn bennaf yn effeithio ar fenywod beichiog, ac i un o bob tair menyw dydy'r cyflwr ddim yn gwella'n naturiol ar ôl yr enedigaeth.

Er hyn, doedd Ffion, 23 oed, erioed wedi clywed o'r cyflwr, a chafodd hi anhawster derbyn triniaeth.

"Mae profiad fi 'di bod yn anodd hefo'r referral system," meddai.

"Fi dal heb glywed am e ac mae bron saith mis ar ôl yr enedigaeth nawr, sy'n amser eitha' hir, ac am diastasis, ti angen cael y driniaeth yn eitha' cynnar i allu helpu e, felly mae hynna bach yn frustrating."

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro ei bod "yn flin i glywed am bryderon a phrofiadau" Ffion.

Ychwanegodd bod "amseroedd rhestrau aros ar gyfer ffisiotherapi o fewn targed 14 wythnos Llywodraeth Cymru".