'Dwi'n gallu gyrru fel unrhyw un arall er fy anabledd'

Mae elusen o Sir Ddinbych yn helpu mwy o bobl ag anableddau i fod yn symudol wrth iddyn nhw addasu nifer cynyddol o geir a chyn hir maen nhw'n gobeithio arddangos cerbyd newydd yn y gymuned.

Mae elusen Disability Resource Centre ym Modelwyddan wedi bod yn rhoi cyngor ac yn darparu offer pwrpasol i bobl ag anabledd ers 30 mlynedd ac yn ddiweddar mae nhw wedi prynu cerbyd newydd er mwyn dangos ei bod hi'n bosib i unrhyw un sydd ag anabledd yrru cerbyd.

Mae addasu'r car yn gallu bod yn ddrud ond fel arfer mae elusen Motability yn talu am y gwaith wedi i anghenion unigolyn gael eu hasesu.

Un sydd yn hynod o ddiolchgar i'r ddwy elusen yw James Lusted, cyflwynydd Songs of Praise, actor a chynghorydd.

Heb y car dywed y byddai wedi colli ei annibyniaeth.