BBC Cymru Fyw

Pêl-droedwyr Cymru a'u 'profiadau gwych' gyda'r Urdd

Mae'r Urdd yn lansio ymgyrch hel arian newydd, a hynny wedi iddo golli 49% o'i weithlu o achos pandemig coronafeirws.

Dywed y mudiad mai dyma'r "cyfnod mwyaf heriol yn ei 98 mlynedd o hanes" gyda dros 160 wedi gadael allan o gyfanswm o 328 o aelodau staff.

Ymysg cyn-aelodau enwog y mudiad sydd yn cefnogi'r ymgyrch newydd mae arwyr pêl-droed Cymru Aaron Ramsey, Natasha Harding a Daniel James.

Mewn fideo sy'n cynnwys cyfraniadau gan enwogion Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru yn diolch i'r mudiad am y profiadau a gafwyd pan yn aelodau o'r Urdd.