BBC Cymru Fyw

Mudandod dethol 'yn cael effaith fawr' ar fywyd Elsi

Mae teulu merch ifanc sy'n byw gyda mudandod dethol yn gobeithio gwella dealltwriaeth o'r cyflwr er mwyn helpu eraill.

Mae Elsi yn bump oed ac wrth ei bodd yn chwarae gyda'i brawd a'i chwaer ac mae'n gwneud i'w theulu chwerthin bob dydd.

Mae hi yr un peth ag unrhyw ferch fach arall ond y tu hwnt i bedair wal y cartre' ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae Elsi'n wahanol.