BBC Cymru Fyw

Wal Tryweryn: 'Gobeithio bydd pobl yn dangos mwy o barch'

Mae'r gwaith o drwsio ac adfer 'wal eiconig' Cofiwch Dryweryn, a'i slogan, wedi cael ei gwblhau.

Nos Iau bu'r artist o Geredigion, Rwth Jên, yn ail-beintio'r darlun coch a gwyn ar y wal, sydd wedi cael ei atgyweirio dros yr wythnosau diwethaf.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae'r wal, sydd ar ochr ffordd yr A487 i'r de o Aberystwyth, wedi cael ei difrodi sawl gwaith.

Dywedodd cynghorydd Llanrhystud, Rowland Rees-Evans ei fod nawr yn gobeithio y bydd pobl yn dangos "mwy o barch" at y wal o hyn ymlaen.