BBC Cymru Fyw

'Mae'r busnesau twristiaeth yma ar eu gliniau'

Mae Dylan Roberts, sy'n rhedeg parc carafanau yn Sir y Fflint, yn anhapus â'r cyfyngiadau diweddaraf ar deithio yng Nghymru ac yn poeni am yr effaith hir dymor ar fusnesau twristiaeth.