BBC Cymru Fyw

Yr ymateb i'r cyfyngiadau llymach gan Gymry Lerpwl

Mae rheolau newydd yn Lloegr i daclo coronafeirws yn golygu y bydd cyfyngiadau llymach yn dod i rym yn Lerpwl ddydd Mercher.

Fe fydd tafarndai, casinos a champfeydd i gyd yn gorfod cau, a chyfyngiadau llymach hefyd ar symudiadau pobl.

Gohebydd BBC Cymru, Liam Evans fu'n treulio'r diwrnod gyda rhai o Gymry'r ddinas.