'Hiraeth am rai o'r ysbrydion sy'n crwydro'r coridorau'

Wedi 53 o flynyddoedd, a miliynau o oriau o ddarlledu, mae holl wasanaethau BBC Cymru yn y broses o symud i bencadlys newydd yng nghanol Caerdydd.

Fe fydd yr adeilad yn Llandaf yn cael ei ddymchwel flwyddyn nesaf, a bydd rhaid i'r archif a'r atgofion gadw cartref darlledu Cymru yn y cof.

Yma, mae rhai o wynebau mwyaf adnabyddus y gorfforaeth yng Nghymru yn hel atgofion.