BBC Cymru Fyw

Pryder meddygon dros drafferthion trefnu prawf Covid-19

Mae meddygon teulu wedi mynegi pryder fod cleifion yn cael trafferthion trefnu profion coronafeirws.

Yn ôl Dr Gwilym Siôn Pritchard o Feddygfa Waunfawr yng Ngwynedd, mae cleifion wedi cael cynnig i deithio i lefydd fel Inverness a Telford i gael eu profi.

Mae eraill yn gorfod ffonio fwy nag unwaith am gyngor am fod y gwasanaeth mor brysur.

Dywed cadeirydd cymdeithas feddygol y BMA yng Nghymru eu bod yn ymwybodol o drafferthion tebyg ar draws y DU.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod y mater wedi ei godi gyda Llywodraeth y DU - sy'n rheoli'r labordai - a bod arian wedi ei fuddsoddi i gynyddu'r capasiti yng Nghymru.