Dr Meirion Evans: 'Coronafeirws yma i aros'

Mae un o brif ymgynghorwyr meddygol Llywodraeth Cymru wedi rhybuddio y gallai Covid-19 fod "yma i aros" ac y gallai'r gwaharddiad ar gynnal digwyddiadau barhau am fisoedd eto.

Dywedodd Dr Meirion Evans, sy'n ymgynghorydd proffesiynol i'r prif swyddog meddygol, mai brechlyn fyddai'r unig opsiwn yn y tymor hir i drechu'r haint.

Ychwanegodd y gallai gymryd "sbel go hir" i fywyd ddychwelyd i sut yr oedd hi cyn y pandemig coronafeirws, gyda phethau'n gorfod ailagor yn araf.