Cystadlu ar-lein yn Eisteddfod Capel y Groes

Gyda'r argyfwng coronafeirws yn rhoi stop ar cymaint o ddigwyddiadau ar hyd a lled Cymru, mae un eisteddfod leol wedi meddwl am ffordd ddyfeisgar o fynd yn ei blaen.

Yn hytrach na gohirio Eisteddfod Capel Y Groes Llanwnnen ger Llanbed, penderfynodd y pwyllgor ei chynnal ar-lein - ac mae'r ymateb wedi bod yn rhyfeddol.

Dyma ddau o'r cystadleuwyr ifanc, Bela a Noa, yn dangos eu doniau wrth ganu ac adrodd.