Covid-19: Ymateb trigolion Caernarfon

Ers i gyfyngiadau'r haint coronafeirws ddod i rym, mae cymunedau ar draws Cymru wedi dod at ei gilydd i helpu pobl fregus a hybu busnesau lleol.

Rydyn ni eisoes wedi clywed am yr ymateb yn ardaloedd Dinbych, Bancyfelin a Machynlleth.

Liam Evans fu'n gweld ymdrechion pobl Caernarfon.