Tai haf: 'Mae 'na wylltineb a rhwystredigaeth'

Gyda'r cyfyngiadau cymdeithasu yn parhau, mae 'na bryderon ym Mhen Llŷn bod tensiynau ar gynnydd, gyda honiadau bod perchnogion tai haf yn symud i'w tai yn ystod oriau'r nos i osgoi'r heddlu.

Mae'r cynghorydd Gareth Williams yn cynrychioli Botwnnog ar Gyngor Gwynedd, a dywedodd wrth BBC Cymru Fyw bod 'na sôn bod pobl yn symud i ryw 10 i 15 tŷ haf y noson yn wardiau Botwnnog a Tudweiliog.