Cwarantîn: Golygfa odidog ond y bwyd ddim cystal

Mae'r athletwraig Olympaidd Non Stanford a'i darpar ŵr, sy'n hanu o Awstralia, mewn cwarantîn mewn gwesty yn Sydney ar ôl glanio yno yng nghanol y cyfnod ynysu.

Mae'r olygfa o ffenest eu hystafell yn odidog, ond dyw'r bwyd ddim cystal. A thra bod y ddau dan glo am bythefnos gyfan, mae'n rhaid bod yn greadigol wrth barhau gyda'u cynllun hyfforddi.

Dyma Non, sydd yn gyn-bencampwraig trithlon y byd, yn rhannu dyddiadur 24 awr o'u profiad.