Mam o Gaernarfon yn paratoi at Sul y Blodau gwahanol

Dywed mam o Gaernarfon y bydd hi’n cofio ei merch Jacqueline mewn ffordd wahanol eleni ar Sul y Blodau yn sgil cyfyngiadau haint coronafeirws.

Fe gollodd Margaret Jones ei merch 34 mlynedd yn ôl ac am y tro cyntaf eleni fydd hi ddim yn gallu mynd â rhosys cochion ar ei bedd.