'Mwy o stoc yn dod mewn - ac unman iddo fe fynd'

Mae cwmni Caws Cenarth wedi rhoi cynnig anarferol i gwsmeriaid - wedi i'r rhan fwyaf o'u harchebion ddod i ben dros nos oherwydd yr argyfwng coronafeirws.