Non ac Iwan: Masgiau cartref ac ymweliadau ysbyty

Er eu bod nhw'n hunan ynysu adref ar hyn o bryd oherwydd coronafeirws, mae 'na ddigon i gadw Non Parry ac Iwan John yn brysur.

Mae trawsblaniad diweddar Iwan yn golygu fod dal angen iddo fynychu apwyntiadau ysbyty rheolaidd, er ei fod yn y categori "risg uchel".

Mae'n golygu bod Non wedi gorfod bod yn greadigol wrth geisio dod o hyd i fasg i'w amddiffyn ar ei daith i'r byd tu allan...