Gwenynbryf yn bwydo ar neithdar briallu yng ngardd Iolo Williams

Fideo gan Iolo Williams o wenynbryf yn defnyddio’i sugnydd hir i fwydo ar neithdar briallu yn yr ardd