Cadw'n bositif drwy greu darluniau ar wal

Dyma hanes Llinos Patchell a'i phlant, o Gaerdydd, sy'n creu darluniau ar waliau lleol er mwyn eu cadw nhw a'r cymdogion yn bositif yn sgil argyfwng coronafeirws.