'Wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i baratoi'

Mae meddyg teulu o Wynedd wedi dweud eu bod wedi gwneud popeth o fewn eu gallu i baratoi ar gyfer trin cleifion sy'n cael eu taro'n wael gyda'r coronafeirws.

Wrth siarad â BBC Cymru Fyw, dywedodd Dr Gwilym Siôn Pritchard o Feddygfa'r Waunfawr eu bod wedi prynu offer arbennigol ychwanegol ar gyfer trin symptomau'r feirws.