Lucy Owen a'r galar o golli ei thad yn ifanc

Ar Ddiwrnod Galar Plant mae'r gyflwynwraig Lucy Owen yn siarad gyda Cymru Fyw am golli ei thad pan oedd hi'n blentyn.

Bu farw Jeffery Cohen ym Mehefin 1987 wedi iddo foddi ar ei wyliau ym Mallorca.