Cŵn: Rhybudd i bobl fod yn wyliadwrus

Mae perchenogion ci sydd wedi cael ei ddwyn yn Sir Benfro wedi gwneud apêl emosiynol iddi gael ei dychwelyd, gyda Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio perchnogion i fod ar eu gwyliadwriaeth.

Mae dau gi Sbaniel Cymreig wedi cael eu dwyn yn yr un ardal yng ngogledd y sir.

Fe ddiflannodd un o'r rhain, Mali, ar 28 Hydref oddi ar y fferm deuluol ym mhentre'r Mot.

Dywed Jacqueline a Hefin George eu bod yn sicr ei bod hi wedi cael ei dwyn.