'Atal Brexit' yn flaenoriaeth Democratiaid Rhyddfrydol

Dywedodd Rhys Taylor o'r Democratiaid Rhyddfrydol bod gan ei blaid "neges glir, rydyn ni am atal Brexit, gwrthdroi Erthygl 50" a "buddsoddi £50bn ychwanegol".

Wrth lansio eu hymgyrch etholiadol, rhoddodd y blaid bwyslais ar fuddsoddi'r hyn maen nhw'n ei alw yn "Bonws Aros" o £50bn ar wasanaethau cyhoeddus ac mynd i'r afael ag anghydraddoldeb.

Mae'r blaid hefyd yn dweud y bydden nhw'n darparu digon o arian i insiwleiddio pob cartref yn y DU erbyn 2030.