Adam Price: 'Cydweithio fyddai'r peth iawn i wneud'

Mae Plaid Cymru yn ystyried cydweithio gyda phleidiau eraill yn ystod yr ymgyrch ar gyfer yr etholiad cyffredinol nesaf.

Dywedodd arweinydd y blaid, Adam Price, y bydd datganiad ar unrhyw gytundeb yn cael ei ryddhau o fewn y dyddiau nesaf.

Bydd pobl yn bwrw eu pleidlais ar 12 Rhagfyr.

"Rhaid rhoi budd Cymru o flaen ein buddiannau cul, pleidiol," meddai Mr Price wrth lansio ymgyrch etholiadol y blaid ddydd Llun.

Cyhoeddwyd