Pryder am ddyfodol Côr Meibion Trelawnyd heb waed newydd

Mae Côr Meibion Trelawnyd o Sir y Fflint yn parhau i ganu'n wythnosol, a hynny dros 85 mlynedd ers ei sefydlu.

Ond gydag oedran cyfartalog yr aelodau yn agos at 75 bellach, mae 'na bryder am eu dyfodol hir dymor os na fyddan nhw'n llwyddo i ddenu gwaed newydd.

Mae eu harweinydd Ann Atkinson yn awyddus i ddenu "cnewyllyn" newydd o bobl ifanc fel bod mwy ohonynt wedyn yn dilyn.

Cyhoeddwyd