Ymateb cymysg ynghylch trydydd arwisgiad yng Nghaernarfon

Dydd Llun bydd hi'n hanner canrif ers arwisgiad y Tywysog Charles yng nghastell Caernarfon, ac mae rhai am weld arwisgiad arall os daw ei fab, William yn Dywysog Cymru.

Yn ôl maer y dref, fe fyddai arwisgiad fel yr un yn 1969 o fudd mawr i economi Caernarfon a thu hwnt.

Ond sut ymateb fyddai yna i drydydd arwisgiad yn nhre'r Cofis?

Dyma adroddiad Elin Gwilym.

Cyhoeddwyd