Dathlu a chofio yn hosbis Llandudno

Wrth iddi hi ddathlu ei phen-blwydd yn ugain oed mae Hosbis Dewi Sant yn Llandudno yn paratoi i agor is-hosbis newydd yn Ynys Môn cyn diwedd y flwyddyn.

Elen Wyn sydd wedi bod yn clywed pa mor bwysig yw'r hosbis i gleifion a'u teuluoedd yn ogystal â chlywed am yr heriau sy'n wynebu'r hosbis i'r dyfodol.

Cyhoeddwyd