Cwmni babi yn dal i dyfu

Mae cwmni o Wynedd sy'n awyddus i greu swyddi newydd wedi penderfynu symud i safle mwy o faint yn yr ardal, ac wedi gwrthod symud i Loegr.

Fe fydd cwmni Babi Pur yn symud i hen safle Gelert ym Mhorthmadog.

Ond mae un o'r perchnogion yn rhybuddio bod angen mwy o safleoedd addas, fel bod cwmniau lleol yn gallu ehangu.

Adroddiad Sion Tecwyn.

Cyhoeddwyd