Ymateb Adam Price i ganlyniadau nos Sul

Cyhoeddwyd