Pam dysgu Cymraeg yn oedolyn?

Bydd degawd o ddysgu Cymraeg ar y we ac yn y gymuned gan Say Something in Welsh yn cael ei ddathlu'r wythnos hon.

Mae 50,000 o bobl wedi cofrestru ar wefan y cwmni yn y ddegawd ddiwethaf, ac maen nhw bellach yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau: yn cynnwys dysgu brawddeg ar y tro, cyrsiau chwe mis, chwe munud y dydd, neu gyrsiau preswyl dwys.

Dyma rai o'r dysgwyr diweddara' yn esbonio pam eu bod wedi penderfynu dysgu'r iaith.

Cyhoeddwyd