Awyren Y Fenni wedi taro ceblau trydan

Mae awyren fechan, oedd a thri o bobl arni, wedi syrthio ar ben ffordd yr A40 ger Y Fenni cyn mynd ar dân.

Fe lwyddodd y tri i ddianc o'r awyren gyda mân anafiadau.

Mae'r ffordd yn dal ynghau wrth i'r gwasanaethau brys gynnal ymchwiliad i'r ddamwain.

Roedd Gohebydd BBC Cymru, Rhodri Tomos, yn teithio ar drên o Gaerdydd i Fanceinion a gafodd ei tharo gan geblau trydan a ddaeth i lawr yn sgil y ddamwain.

Cyhoeddwyd