Dychwelyd o Affrica i ddodwy'r 50fed ŵy

Mae'n ymddangos bod niferoedd gweilch y pysgod yng Nghymru yn mynd o nerth i nerth.

Gyda phedwar pâr yn nythu yn swyddogol yma, mae yna ddathlu eto yn Nyffryn Glaslyn yng Ngwynedd, gan fod benyw wedi dychwelyd yno o Affrica i ddodwy ei hanner canfed ŵy.

Adroddiad Llŷr Edwards.

Cyhoeddwyd