Ffrwydrad ar safle gwaith dur Tata ym Mhort Talbot

Dyma'r ffrwydrad ar safle dur Tata ym Mhort Talbot, wedi ei weld ar gamera CCTV.

Mae dau berson wedi dioddef mân anafiadau ac mae'r safle bellach wedi ail agor.

Mae'r cwmni yn cyflogi 4,000 o bobl ar y safle ym Mhort Talbot, ac mae pob aelod o staff oedd yn gweithio ar y safle pan ddigwyddodd y ffrwydrad yn ddiogel.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw toc wedi 03:30 fore Gwener. Y gred yw bod y ffrwydrad wedi dod o drên oedd yn cario metel tawdd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Ddwyrain