Nam golwg 'wedi gwneud i mi deimlo'n unig'

Rhaid gwella'r ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl ymhlith pobl ddall, yn ôl merch o Ddyffryn Conwy sy'n raddol wedi bod yn colli ei golwg ers yn chwech oed.

Mae ystadegau'n dangos bod pedwar o bob 10 person sydd â nam ar eu golwg yn dangos symptomau o iselder.

Mae Elin Williams, 20 oed o Eglwys-bach, yn gallu gweld golau, siapiau a lliwiau, ond dydy hi ddim yn gallu adnabod pobl, neu faint o bobl sydd mewn ystafell.

Dywedodd bod cael ei chofrestru'n ddall wedi gwneud iddi deimlo'n unig, a'i bod wedi delio â gorbryder trwy gydol ei chyfnod yn ysgol.