Canu Plygain o ardal Bro Ddyfi

Enghraifft o ganu Plygain a thrafodaeth ar darddiad y traddodiad Nadoligaidd. Gwasanaeth carolau'r Plygain o Ddarowen ym Mro Ddyfi, Sir Trefaldwyn, gyda Pharti Ffermwyr Ieuainc Bro Ddyfi yn perfformio'r garol draddodiadol Ar Dymor Gaeaf.

O'r gyfres Dechrau Canu Dechrau Canmol a ddarlledwyd gyntaf ar 1 Ionawr 1989.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Cylchgrawn