Eisteddfod: Parhau yn Llanrwst yn 'flaenoriaeth'

Mae Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Betsan Moses, wedi dweud bod parhau i gynnal yr ŵyl yn Llanrwst yn "flaenoriaeth", er pryder am ddiogelwch y safle.

Yn dilyn adroddiadau technegol sy'n manylu ar risgiau llifogydd ar y safle, daeth hi'n amlwg nad oes modd yswirio'r Eisteddfod ar sail y cynlluniau presennol.

Dywedodd Ms Moses hefyd bod gan yr Eisteddfod "wersi i'w dysgu".