Addysg Gymraeg i blant awtistig yn 'frwydr' yn Sir Gâr

Yn ôl mam i ddau fab sydd ag awtistiaeth, mae angen i Gyngor Sir Gâr wneud mwy i sicrhau fod addysg cyfrwng Cymraeg ar gael i blant awtistig o fewn y sir.

Bu'n rhaid i Carol Jones o Lanelli frwydro i sicrhau bod ei phlant yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cred Ms Jones nad oes digon o unedau Cymraeg yn y sir.

Dywed y cyngor sir fod ganddynt gynllun strategol ar gyfer gwella'r ddarpariaeth o ran y Gymraeg.