Angen diogelu 'wal eiconig' Cofiwch Dryweryn

Mae dyn wnaeth adfer wal eiconig yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddiogelu'r "safle hanesyddol".

Fe wnaeth Elfed Wyn Jones o Drawsfynydd ailbaentio'r murlun 'Cofiwch Dryweryn' ar ôl iddo gael ei ddifrodi ym mis Chwefror eleni.

"Mae'r murlun yn rhywbeth mor eiconig, mor bwysig i hanes Cymru ac fe ddylai gael ei amddiffyn.

"Dwi'n ffafrio gweld plac gwybodaeth hefyd yn cael ei osod yna, yn dweud beth yw pwrpas y wal a pham gafodd y wal ei gwneud achos dydy llawer o bobl yng Nghymru hyd yn oed ddim yn gwybod pam bod y wal yma."