Ynghanol Christchurch wedi'r ymosodiad terfysgol

Roedd un Gymraes yn gyrru i ganol dinas Christchurch pan saethwyd at bobl mewn dau fosg yn y ddinas, gan ladd dros 40 o bobl.

Yn siarad â'r Post Cyntaf fore Gwener, dywedodd Elliw Alwen Watts iddi basio'r olygfa "erchyll" wedi'r gyflafan.

"Mae jest yn ofnadwy meddwl bo rhwbath felly 'di digwydd mewn dinas ddistaw fel hyn," meddai.

Dywedodd nifer o Gymry a oedd yno eu bod hwythau hefyd wedi bod yn rhan o'r lockdown yn y ddinas.