AS yn rhagweld colled drom i Theresa May

Ar drothwy wythnos hollbwysig yn y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd mae 'na rybudd i Aelodau Seneddol Ceidwadol y gallai Brexit beidio mynd rhagddo oni bai eu bod nhw'n cefnogi cynllun Theresa May.

Mewn cyfweliad â BBC Cymru dywedodd Aelod Seneddol Aberconwy Guto Bebb ei fod yn rhagweld colled drom i'r Prif Weinidog nos Fawrth.

Ychwanegodd bod y tridiau nesaf yn allweddol ac y gallai cyfaddawd ddod o Frwsel.

"Ar hyn o bryd mae'n anodd iawn gweld dim byd ag eithrio y Prif Weinidog yn colli y bleidlais... ond 'da ni'n ymwybodol bod y trafodaethau yn parhau."

Cyhoeddwyd