Sain: Asiantaeth breindaliadau yn 'Diystyru labeli bach'

Mae Recordiau Sain wedi dweud wrth Cymru Fyw fod newidiadau i'r ffordd y mae breindaliadau yn cael eu hamcangyfrif yn "andwyol" i'w busnes.

Mae'r asiantaeth breindaliadau PPL wedi cwtogi faint maen nhw'n ei dalu pan fydd cerddoriaeth yn cael ei chwarae ar rhai gorsafoedd, gan gynnwys Radio Cymru a Radio Wales.

Mae'r cwmnïau recordiau yn dweud fod hyn wedi achosi gostyngiad o 20% i'w hincwm darlledu.

Dywedodd PPL fod y newid yn cywiro gordaliadau'r gorffennol, a'u bod yn trafod y sefyllfa gyda Sain.

Mae darlledwyr fel y BBC yn talu swm blynyddol i PPL, sy'n dosbarthu arian i'w haelodau pan fydd eu gwaith yn cael ei ddarlledu.

Dywedodd Prif Weithredwr Sain, Dafydd Roberts, doedd na "ddim rhybudd o gwbl" gan PPL o'r newidiadau.

Cyhoeddwyd