'Angen newid system profion llygaid am ddim'

Mae angen gweddnewid y drefn profion llygaid am ddim, wrth i optegwyr ac optometryddion wynebu cyfnod argyfyngus, yn ôl y sefydliad sy'n cynrychioli'r diwydiant.

Credai Optometreg Cymru nad yw eu haelodau yn derbyn taliad digonol gan Lywodraeth Cymru am gynnal prawf llygaid.

Mae profion llygaid am ddim yn cael eu cynnig i gleifion dan-18 oed mewn addysg llawn amser, pobl dros 60 oed, a chleifion sydd â chyflwr glaucoma neu glefyd y siwgr neu sydd â theulu agos â'r cyflyrau hynny.

Dywedodd Norma Davies, cyn-gadeirydd Optometreg Cymru, fod angen newid y system yng Nghymru i fod yn debycach i'r un sy'n bodoli yn yr Alban.

Cyhoeddwyd