Cynllun cŵn yn lleihau straen myfyrwyr Abertawe

Mae cyfnod arholiadau yn gallu bod yn un anodd i fyfyrwyr prifysgol, gyda llawer yn troi at alcohol er mwyn ceisio ymdopi gyda'r straen.

Ond nawr mae cynllun gan Brifysgol Abertawe ac elusen yn ceisio lleihau lefelau straen drwy roi cyfle i fyfyrwyr dreulio amser gyda chŵn.

Mae'r cynllun yn fuddiol iawn i fyfyrwyr a chŵn, yn ôl Felicity Wilkins o elusen Achub Milgwn Cymru.

Cyhoeddwyd